Viborg UNESCO Creative City

Viborg Gymnasium og Viborg UNESCO Creative City Media Arts

Viborg Gymnasium er repræsenteret med uddannelsen Visuel HF som samarbejdspartnere i Viborg Kommunens udnævnelse som UNESCO Creative City indenfor Media Arts. Gymnasiets solide, kreative profil og profilerede uddannelser er med til at understøtte uddannelsen af dygtige unge, der arbejder med digital og visuel formidling. Det gælder for skolens kunstneriske fag, men også i samarbejdet med de lokale uddannelsesinstitutioner inden for medieområdet, fx Medierskolerne og The Animation Workshop. Ud over en fagpakke med Billedkunst på B-niveau og Design & Arkitektur på C-niveau på HF-uddannelsen udbyder Viborg Gymnasium Danmarks eneste STX-studieretning med Mediefag på A-niveau og Informatik på B-niveau.

Hvad betyder Media Arts?

Media Arts eller mediekunst dækker bredt over visuelle udtryksformer som film, kunst eller billeder, der er skabt ved hjælp af teknologiske komponenter, eksempelvis computere eller digitale kameraer. Tegningen og tegnekundskaber er vores første forudsætninger for at forstå og anskueliggøre verden. Derfor indgår tegning også som grundstenen i den visuelle formidling. 

Se mere om Viborg UNESCO Creative City Media Arts HER.

undefined